profilaktyka

lepiej zapobiega─? ni?? leczy─? 
 
Profilaktyka to podstawowa metoda ochrony przed chorobami jamy ustnej. G??ównym celem specjalistycznych zabiegów profilaktycznych wykonywanych w Dental Studio Mint jest zwi─?kszenie odporno??ci na próchnic─? oraz przeciwdzia??anie tworzeniu si─? osadów i kamienia. Profesjonalne dzia??ania prewencyjne zmniejszaj─? te?? przebarwienia powsta??e od papierosów, kawy, czy herbaty. Poprawiaj─? estetyk─? u??miechu czyni─?c go bielszym i ja??niejszym. W Dental Studio Mint stomatolog podczas wizyt kontrolnych doradza, jak samodzielnie dba─? o z─?by, by uchroni─? si─? przed próchnic─?.

Zabiegi profilaktyczne pozwalaj─? cieszy─? si─? zdrowym i pi─?knym u??miechem, dlatego tak wa??ne s─? wizyty kontrolne co 6 miesi─?cy w przypadku osób doros??ych oraz raz na 4 miesi─?ce w??ród ma??ych Pacjentów. Dzieciom Dental Studio Mint proponuje fluoryzacj─? z─?bów mlecznych.