endodoncja

drugie ??ycie Twoich z─?bów
 
Leczenie endodontyczne polega na oczyszczaniu, kszta??towaniu i wype??nianiu kana??ów z─?ba. Celem zabiegu jest zachowanie z─?ba bez konieczno??ci stosowania bardziej inwazyjnych i nieodwracalnych procedur.

Endodoncja to tak??e mniej kosztowne rozwi─?zanie od metod proponowanych przez implantologi─? i protetyk─?. Prawid??owo wyleczone kana??owo z─?by pozwol─? zachowa─? naturalny u??miech, który jest niepowtarzalny jak u??miech ka??dego z nas.

Precyzja wykonania i kompleksowa opieka nad Pacjentem podczas leczenia zapewniaj─? wysok─? jako??─? ??wiadczonych w Dental Studio Mint us??ug endodontycznych.